Vključenost LGBT + MLADIH

Vključenost LGBT + MLADIH

Mladinski kulturni center Maribor je v okviru nacionalnega projekta Dialog za družbene spremembe, ki ga izvajata Mladinska mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije, 21. in 22. oktobra, v svojih prostorih, organiziral delavnico na temo vključenosti LGBT+ mladih v Mariboru. Na delavnici, ki sta jo vodila Tanja Veber in Gregor Brdnik, so za mlade ustvarili varno okolje in prostor za pogovor o LGBT+ temah, ključni namen delavnice pa je bil identificirati potrebe mladih ter zbrati njihove predloge za večjo vključenost v različnih družbenih sferah.

 

Mladi udeleženci delavnice so oblikovali predloge na področju podpornih aktivnosti za LGBT+ mlade, ozaveščanju o LGBT+ tematikah, zakonodaje, šolstva in širšega javnega prostora, vključno z mediji. Predvsem se je izrazila potreba po več podpornih aktivnostih za LGBT+ mlade v Mariboru ter potreba po ozaveščanju in informiranju vseh segmentov družbe, predvsem pa staršev in tistih, ki pri svojem delu prihajajo v stik z mladimi, o LGBT+ tematiki.

 

Udeleženci delavnice bodo svoje predloge 25. oktobra predstavili pristojnim za mladinsko politiko v Mariboru, in sicer ob 16. uri v Hostlu Pekarna, Ob železnici 16, Maribor. Svojo udeležbo so potrdili dr. Martina Rauter iz Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, dr. Tina Tomažič, predsednica Odbora za mladino, šolstvo in šport, Mateja Dover Emeršič, podpredsednica omenjenega odbora ter Cvetka Rošker in Andrej Trobentar, člana omenjenega odbora.

Predstavitvi bo sledila kratka pogostitev ter možnost neformalnega druženja z mladimi ter prisotnimi odločevalci.

 

Izbrani predlogi mladih bodo 16. novembra predstavljeni tudi na nacionalni konferenci v Ljubljani, ki se je bodo udeležili najvišji politični odločevalci na nacionalni ravni.

 

Projekt strukturiranega dialoga Dialog za družbene spremembe organizira Mladinska Mreža MaMa skupaj z Mladinskim svetom Slovenije, aktivnosti v Mariboru pa organizira Mladinski kulturni center Maribor.
Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije.

 

Vabljeni, da se nam pridružite tudi vi!

 

 

LGBT+ je kratica, ki zajema lezbijke, geje, biseksualce_ke, transspolne osebe ter osebe z drugimi spolnimi usmerjenostmi in identitetami.

 

LGBT+ Se prepoznaš v kateri od teh črk?

LGBT+  Se prepoznaš v kateri od teh črk?

LGBT+

Se prepoznaš v kateri od teh črk?

 JA?

Se lahko v Mariboru, na svoji šoli, ulici, v prostem času… izražaš kot čutiš?

 NE?

Te tema vseeno zanima in bi želel_a izvedeti o tem kaj več?

HM... NE VEŠ?

Se o tem še sprašuješ?

Potem te vabimo na dvodnevno delavnico na temo vključenosti LGBT+ mladih v Mariboru, ki bo potekala od 21. do 22. oktobra v Mladinskem kulturnem centru Maribor.

Na delavnici se bomo v sproščenem vzdušju spoznali, podružili in skupaj ugotovili kakšno podporo mesto LGBT+ mladim že nudi ter oblikovali predloge kaj lahko skupaj naredimo, da bodo šole, delovni prostori, prostori, ki jih mladi obiskujejo v prostem času… vključujoči tudi za LGBT+ mlade. Izbrane predloge bomo 25. oktobra predstavili lokalnim odločevalcem, 16. novembra pa bodo predlogi predstavljeni tudi na nacionalni konferenci.

Kratica LGBT+ označuje lezbijke, geje, biseksualce_ke, trans osebe in druge spolne usmerjenosti in identitete.

Delavnica bo potekala v okviru projekta strukturiranega dialoga Za družbene spremembe, ki ga organizira Mladinska Mreža MaMa skupaj z Mladinskim svetom Slovenije, v Mariboru pa projektne aktivnosti izvaja Mladinski kulturni center Maribor.

Kdaj in kje bo delavnica potekala?

Delavnica se bo začela v petek, 21. oktobra, ob 10. uri in bo trajala do sobote, 22. oktobra, do 19. ure. Družili se bomo v prostorih Mladinskega kulturnega centra Maribor, Ob železnici 16. Zabavni del programa bo potekal tudi po večerji, zato bomo noč skupaj preživeli v Hostlu Pekarna.

Stroške prehrane, spanja in materialov na delavnici krije Mladinski kulturni center Maribor.

 Kdo se lahko prijavi?

Delavnica je namenjena vsem LGBT+ mladim, aktivistom in aktivistkam in ostalim, ki si želijo prizadevati za vključenost LGBT+ oseb v Mariboru. Starostna omejitev je največ 30 let.

Prijave?

Prijava na delavnico je možna na povezavi https://goo.gl/forms/gQzPbmQYlytnbvkM2 najkasneje do petka, 14. oktobra.

 Delavnico bosta vodila Gregor Brdnik in Tanja Veber.

Gregor Brdnik je LGBT+ aktivist in koordinator programa Maribor skozi rožnata očala. Kot prostovoljec Mladinskega kulturnega centra Maribor je realiziral svojo idejo o projektu, ki se ukvarja z vprašanji o LGBT+ temah in v projekt vključuje tudi druge mlade prostovoljce. Svoje izkušnje je pridobival skozi vodenje mladinskih delavnic na Centru za pomoč mladim in Mladinskem kulturnem centru Maribor ter skozi koordiniranje kampanje Čas je za.

Tanja Veber je socialna pedagoginja z večletnimi izkušnjami z vodenjem mladinskih delavnic, treningov in usposabljanj. Je članica bazena trenerjev Nacionalne agencije Movit in koordinatorka projekta Živa knjižnica v Mariboru na Mladinskem kulturnem centru Maribor. S strani Mladinskega sveta Slovenije je prejela tudi naziv Prostovoljka leta 2015 v kategoriji 20 do 30 let.

Celotni projekt strukturiranega dialoga Za družbene spremembe je sofinanciran s strani Evropske komisije, program Erasmus+, določene aktivnosti v Mariboru pa sofinancira tudi Mestna občina Maribor.

V kolikor bi bilo možno bomo veseli, če boste informacijo objavili tudi na vaši spletni strani in/ali Facebook strani:

(povezava do dogodka: https://www.facebook.com/events/253288208401053/)

Dodatne informacije:

Marja Guček, specialistka za mladinsko delo, Mladinski kulturni center Maribor

02/3002995

marja.gucek@mkc.si

  

ZAČETEK IZVAJANJA PROJEKTA V SKLOPU 2. LOKALNEGA PROGRAMA MLADIH V MOM

ZAČETEK IZVAJANJA PROJEKTA V SKLOPU 2. LOKALNEGA PROGRAMA MLADIH V MOM – PRIORITETA LETA 2016: ZAPOSLOVANJE MLADIH

Mestna občina Maribor je v začetku leta sprejela 2. Lokalni program mladih v MO Maribor za obdobje 2016 – 2021, ki opredeljuje prednostne naloge in ukrepe MO Maribor za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v MO Maribor. Komisija za mladinska vprašanja MO Maribor je ukrepe 2. LPM na področju zaposlovanja in zaposljivosti mladih uvrstila med prioritete leta 2016. V sled temu je MO Maribor danes objavila poziv dijakom in študentom, da bi preko študentskega dela v obdobju meseca dni pregledali in ocenili predlagane ukrepe na področju zaposlovanja, podali predloge njihovih izboljšav in izvedbo natančnega akcijskega načrta njihovega izvajanja.

 Mestna občina Maribor (MO Maribor) je na 2. nadaljevanju 13. seje, 18. februarja 2016 sprejela 2. Lokalni program mladih v MO Maribor za obdobje 2016 – 2021 (v nadaljevanju: 2. LPM). V skladu z 8. členom Odloka o javnem interesu v mladinskem sektorju v MO Maribor (MUV, št. 13/13) je LPM temeljni programski dokument, ki v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10) in omenjenim odlokom opredeljuje prednostne naloge in ukrepe MO Maribor za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v MO Maribor. Pripravo in izvajanje LPM vodi mestni upravni organ, pristojen za mladino, v sodelovanju s Komisijo za mladinska vprašanja MO Maribor. LPM se sprejme za obdobje petih let.

Uvajalno obdobje 2. LPM je v letih 2016 in 2017, ko mestni upravni organ, pristojen za mladino, skupaj z zainteresirano javnostjo spremlja izvajanje predlaganih ukrepov, pripravlja morebitne dopolnitve in izboljšave 2. LPM ter jih predloži v potrditev Mestnemu svetu MO Maribor.

Komisija za mladinska vprašanja MO Maribor je ukrepe 2. LPM na področju zaposlovanja in zaposljivosti mladih uvrstila med prioritete leta 2016.  Zato bo mestni upravni organ, pristojen za mladino, skupaj s Komisijo za mladinska vprašanja in tremi mladimi (dijaki ali študenti) ter njihovimi mentorji, v obdobju od 17. oktobra – 25. novembra 2016, pregledal in ocenil predlagane ukrepe na področju zaposlovanja, podal predloge njihovih izboljšav in naredili natančen akcijski načrt njihovega izvajanja. Opravljeno delo bo konec novembra predstavljeno javnosti s spremljajočimi aktivnostmi.

Poziv za prijavo zainteresiranim dijakom in študentom

Najprimernejše dijake oziroma študente smo začeli iskati danes, v sredo, 5. oktobra 2016, s pozivom preko družabnih omrežij, študentskega servisa in spletne strani MO Maribor, izbrala pa jih bo Komisija za mladinska vprašanja do 14. oktobra 2016. Prav tako bomo danes uveljavljenim strokovnjakom in organizacijam s področja zaposlovanja mladih v MO Maribor poslali povabilo za sodelovanje v projektu kot mentorji.

 OPIS POZIVA

 Imaš status študenta ali dijaka? Si želiš sodelovat pri soustvarjanju lokalnega okolja? Želiš prispevat k boljši zaposljivosti in zaposlenosti mladih Mariborčank in Mariborčanov?

 

POTEM NUJNO BERI NAPREJ

 

Mestna občina Maribor je spomladi 2016 sprejela 2. Lokalni program mladih v Mestni občini Maribor (v nadaljevanju MO Maribor) za obdobje 2016 – 2021. Komisija za mladinska vprašanja MO Maribor (v nadaljevanju: KMV) je ukrepe na področju zaposlovanja in zaposljivosti mladih uvrstila med prioritete leta 2016.

Za potrebe sistematičnega pregleda predlaganih ukrepov na področju zaposlovanja, podaji predlogov njihovih izboljšav in natančnega akcijskega načrta realizacije ukrepov, iščemo 3 (tri) študente, ki bodo v obdobju, od 17. oktobra – 25. novembra 2016, pod mentorstvom izkušenih strokovnjakov, opravili to zanimivo delo in si pridobili izkušnje iz področja priprave, načrtovanja in evalvacije projekta. Delo bo potekalo v prostorih Mestne občine Maribor, najmanj 4 ure dnevno, urna postavka 7 EUR.

Predhodne izkušnje iz projektnega načrtovanja niso potrebne. Poleg kratkega življenjepisa naj bo prijavi priložena največ ena A4 stran motivacijskega pisma, kaj je lahko vaša dodana vrednost sodelovanja v skupini študentov!

 

Vaše prijave pričakujemo do srede, 12. oktobra 2016, do 15. ure na e-naslov: martina.rauter@maribor.si

Dostop do 2. LPM in njegovih prilog je preko spletnih strani:

-       http://www.maribor.si/maribor/dokument.aspx?id=28095

-       http://www.maribor.si/maribor/dokument.aspx?id=28096

Študente bo izbrala Komisija za mladinska vprašanja MO Maribor skupaj z izbranimi strokovnjaki.

Za vsa nadaljnja vprašanja se obrnite na višjo svetovalko za mladino na MO Maribor, dr. Martino Rauter, telefon: 051 365 443.

 

Festival MLADI MARIBOR

Festival MLADI MARIBOR

3. FESTIVAL MLADI MARIBOR #širiobzorja!

3. Festival Mladi Maribor bo potekal od 16. septembra do 8. oktobra 2016, tokrat torej v začetku šolskega in študijskega leta. Festival je ponovno v največji meri rezultat idej in dela mladih in sodelovanja različnih mladinskih organizacij oz. organizacij za mlade. Festival izrisuje različne spektre mladinske ustvarjalnosti in urbane kulture. Pestro glasbeno dogajanje, otvoritev VINYL FABRIKE, prvo Slovensko prvenstvo v slam poeziji, ples, tiskanje majic s pomočjo kanalizacijskih pokrovov, izdelovanje eno-strunske električne kitare, debatna šola, prostovoljstvo …

Festival bo že ta konec tedna otvoril prvi izmed dveh glasbenih vikendov v Kulturnem centru (KC) Pekarna.  Dogajanje se bo začelo v petek 16. septembra 2016, na velikem odru na prostem in se bo kasneje preselilo v dvorani Gustaf in MC Pekarna. Festival bodo otvorili Emkej ter trenutno najbolj vroča hip-hop zasedba na Balkanu – Kandžija i Gole žene, v Gustafu pa bodo s pomočjo Avstrijskega kulturnega foruma boke zibali Forest Pump! Osrednje glasbeno dogajanje se bo nadaljevalo tudi v soboto in naslednji konec tedna, mlada ekipa Glasa Podzemlja bo poskrbela za prenos glasbe v živo na svetovnem spletu, dovolj močno povezavo zato pa bo vzpostavil mladi mariborski kolektiv Inštituta Irnas, ki bo premierno s svojo Koruzo 2.0 z laserjem dostavil internet v Pekarno. Na festivalu bo aktivna tudi mlada študentska video ekipa, ki bo skrbela za kvalitetno produkcijo videospotov.

Posebna ekipa bo skrbela tudi za najkvalitetnejše zvočne posnetke s koncertov. Zakaj? Festival Mladi Maribor se bo 8. oktobra 2016 zaključil z otvoritvijo VINYL FABRIKE v Kulturnem inkubatorju na Koroški cesti 18, kjer bomo predstavili po en izvod male plošče (single 7'') iz vsakega glasbenega nastopa na velikem odru v Pekarni. To pomeni, da bodo tudi vsi obiskovalci koncertov 16., 17., 23. in 24. septembra 2016 v KC Pekarni na nek način posneti na prvih gramofonskih ploščah, ki bodo nastale v Mariboru.

Glasba je samo en segment festivala, v treh tednih se bo s pomočjo številnih partnerskih organizacij v mestu odvilo 30 različnih ustvarjalnih dogodkov, ki neposredno in posredno spodbujajo in promovirajo udejstvovanje na področju kreativnih in kulturnih industrij, ki so danes v Evropi eden največjih zaposlovalcev mladih. 

Festival Mladi Maribor. Širi obzorja. Letos v KC Pekarna, Salonu uporabnih umetnosti, Tkalskem prehodu in v Kulturnem inkubatorju!

………………….

Festival Mladi Maribor ustvarjamo: Mladinski kulturni center Maribor, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Kulturno društvo Mladinski center Indijanez, Društvo AGD Gustaf, Mestna občina Maribor, Narodni dom Maribor, Republika Slovenija Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Avstrijski kulturni forum, Javna agencija za knjigo, Multimedijsko izobraževalno društvo Glas Podzemlja, Hostel Pekarna (HOP), Zavod za turizem Maribor - Pohorje, Salon uporabnih umetnosti, Zavod CITILAB Maribor, so.p., Kulturno društvo Center plesa, Kulturni inkubator, Debatno društvo univerze v Mariboru, Center grafičnih umetnosti, Pixeldose, Hiša! Društvo za ljudi in prostore, socialno podjetje, Društvo Center za pomoč mladim, MKC Črka, IRNAS - Inštitut za razvoj naprednih aplikativnih sistemov Rače, Audacia d.o.o., SiSlam, Slam Zverine, Kulturno umetniško društvo Banda Ferdamana, Arhitekturni nasvet, Kulturno društvo Plesna izba Maribor, ZAVOD PIP – Pravni in informacijski center Maribor, Slovenska filantropija - Združenje za promocijo prostovoljstva, Pest besed Kamnik, MARŠ - Mariborski radio Študent, Youreup Radio, Združenje DrogArt, Snaga d.o.o. Maribor, Društvo Nagib, SOUNDBIRO.

Program festivala:

Emkej in prijatelji, Kandžija i Gole žene, petek, 16. september 2016, 21:00 - 23:00, open-air koncert, KC Pekarna, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/emkej-in-prijatelji.html#home

http://festival.mladimaribor.si/kand%c5%beija-i-gole-%c5%beene.html#home

Forest Pump, petek, 16. september 2016, 23:30, Gustaf, KC Pekarna, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/forest-pump.html#home

Wall of Death - DJ Ramiz & friends, petek, 16. september 2016, 23:00, MC Pekarna, KC Pekarna, Maribor

Karmakoma, Kontradikshn, sobota, 17. september 2016, 21:00 - 23:00, open-air koncert, KC Pekarna, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/karmakoma.html#home

http://festival.mladimaribor.si/kontradikshn.html#home

MAGNETIC SHIFT, sobota, 17. september 2016, 23:00, Gustaf, KC Pekarna, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/magnetic-shift.html#home

80's vs. 90's - DJ Matic, sobota, 17. september 2016,  23:00,  MC Pekarna, KC Pekarna, Maribor

Delavnica plesa: Modern jazz, ponedeljek, 19. september 2016 (tudi ostali ponedeljki in petki), 18:20 - 19:50, Center plesa, Tkalski prehod 7, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/delavnica-plesa-modern-jazz.html#home

Delavnica plesa: Power modern, sreda, 21. september 2016 (tudi vse ostale srede), 20:00 - 21:30, Center plesa, Tkalski prehod 7, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/delavnica-plesa-power-modern.html#home

Fotografska delavnica »Slikanje s svetlobo«, sreda, 21. september 2016, 19:30, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/fotografska-delavnica---slikanje-svetlobe.html#home

Hostel Pekarna (HOP) praznuje in odpira sobo Evropskih prestolnic mladih, sreda, 21. september 2016, 11:00 – 12:00, Hostel Pekarna (HOP), Ob železnici 16, Maribor

DEKLajca - delavnica tiska majice s kanalizacijskim pokrovom, četrtek, 22. september 2016, 16:00 – 19:00, mariborske ulice, zbirno mesto: Pri Florjanu na Grajskem trgu, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/deklajca.html#home

The Stroj, Theejay, petek, 23. september 2016, 21:00 - 23:00, open-air koncert, KC Pekarna, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/the-stroj.html#home

http://festival.mladimaribor.si/theejay.html#home

 

Delavnica: Street dance styles, petek, 23. september 2016 (tudi ob sredah in ostalih petkih), 20:00 - 21:30, Center plesa, Tkalski prehod 7, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/delavnica-plesa-street-dance-style.html#home

Seminar kritične pismenosti o vzrokih in posledicah migracij »Kje so meje?«, petek, 23. september in sobota, 24. september 2016, 10:00 - 18:00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/seminar-kriti%C4%8Dne-pismenosti.html#home

Okrogla miza o avtorskih pravicah, petek, 23. september 2016, 17:00 – 18:30, MKC Maribor (predavalnica 2), Ob železnici 16, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/okrogla-miza-o-avtorskih-pravicah.html#home

Scena jam session + DJ Bezo, petek, 23. September 2016, 23:00, MC Pekarna, KC Pekarna

Leni Kravac, Stari Pês, sobota, 24. september 2016, 21:00 - 23:00, open-air koncert, KC Pekarna, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/leni-kravac.html#home

http://festival.mladimaribor.si/stari-pes.html#home

Koncert: Defenders of metal: Satarial (RU) & Dancing crap (IT), sobota, 24. september 2016, 22:00, Gustaf, KC Pekarna, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/koncert-defenders-of-metal.html#home

Jungle Boogie #1 (daMARiS, Mark van J, ...), sobota, 24. september 2016,  23:00, MC Pekarna, KC Pekarna, Maribor

Delavnica malijske ritmike in petja, sobota, 24. september 2016, 15:00 – 17:00, park pred Hostlom Pekarna (HOP), Ob železnici 16, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/delavnica-malijske-ritmike-in-petja.html#home

Pogovori se z menoj, ponedeljek, 26. september 2016 (Evropski dan jezikov), nadomestni termin v primeru slabega vremena: 28. september 2016, 10:00 - 14:00, ulice mesta Maribor

http://festival.mladimaribor.si/pogovori-se-z-menoj.html#home

Uvodno usposabljanje za prostovoljce, sobota, 1. oktober 2016, 9:00 – 17:00 in nedelja, 2. oktober 2016, 9:00 - 16:00, MKC Maribor (sejna soba), Ob železnici 16, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/uvodno-usposablanje-za-prostovoljce.html#home

Mladi arhitekti vabijo: Brezplačno arhitekturno svetovanje, torek, 4. oktober 2016, 15:00 – 16:00, Kulturni inkubator, Koroška cesta 18, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/mladi-arhitekti-vabijo-brezla%C4%8Dno-arhitekturno-svetovanje.html#home

Delavnice javnega nastopanja, četrtek, 6. oktober 2016, 18:00, MKC Maribor (predavalnica 2), Ob železnici 16, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/delavnice-javnega-nastopanja.html#home

Dokumentarni film z razpravo »Miss Representation«, četrtek, 6. oktober 2016, 18:00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/dokumentarni-film-z-razpravo-miss-representation.html#home

Slovensko prvenstvo v slam poeziji, petek, 7. oktober 2016, 20:00, Salon uporabnih umetnosti, Glavni trg 1, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/slam.html#home

 

Postani blues legenda! Delavnica DIY Diddley Bow, petek, 7. oktober 2016, 16:00 - 20:00, KreatorLab, Tkalka, Tkalski prehod 4, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/postani-blues-legenda.html#home

Jesenska debatna šola, sobota, 8. oktobra in nedelja 9. oktobra 2016 (ter sobota 15. oktober in nedelja 16. oktober 2016), MKC Maribor (predavalnica 2), Ob železnici 16, Maribor

http://festival.mladimaribor.si/jesenska-debatna-%C5%A1ola.html#home


OTVORITEV VINYL FABRIKE, sobota, 8. oktober 2016, 20:00, Kulturni inkubator, Koroška cesta 18, Maribor

Kontakt: Željko Milovanovič / Tel.: 059 180 884 / Mob.:  070 893 528 / zeljko.milovanovic@mkc.si

 

 

​»ZATE SEM SHRANIL SONČNI ZAHOD« v KC Pekarna

​»ZATE SEM SHRANIL SONČNI ZAHOD« v KC Pekarna

Svetlobna gverila 2016, v produkciji Strip Core/Forum Ljubljana, je Mladinskemu kulturnemu centru Maribor in KC Pekarna donirala umetniško instalacijo »ZATE SEM SHRANIL SONČNI ZAHOD«, portugalskega avtorja Andréja Banha.

Čudovito leseno instalacijo smo v ponedeljek, 20. junija 2016, na dan polne lune in poletnega solsticija, postavili v samo središče KC Pekarne.

Verjamemo da bo sijala na kulturni center in razvijala našo skupnost!

Uradno odprtje nove pridobitve časa s soncem bo 6. julija 2016 ob koncertu mednarodne skupine TABLATRONIC (Heiko Dijker - Nizozemska - tabla & elektronika), Sharat Chandra Srivastava (Indija – violina), Laiba Diawara (Afrika - kora & vokal), Igor Bezget (Slovenija - kitara & elektronika) v parku pred Hostlom Pekarna.

Za Pekarno le najboljše!

 

 

ANDRÉ BANHA (1980) je po študiju slikarstva leta 2006 dokončal še magistrski študij iz vizualnih umetnosti na Visoki šoli za umetnost in oblikovanje v kraju Caldas da Rainha na Portugalskem. Kot umetnik se posveča predvsem kiparstvu ter instalacijam v javnem prostoru, pri čemer najpogosteje uporablja odpadni les. Pri svojem delu ga zanima raziskovanje relacij med prostorom in ljudmi, kot tudi odkrivanje novih čutnih izkušenj v ambientalnih zasnovah. Sodeloval je na vrsti skupinskih in samostojnih razstav doma in na tujem. Živi in deluje v kraju Coruche na Portugalskem.

 

Mladinska izmenjava Youth Banks on the Move je prejela nagrado za Naj mladinski prostovoljski projekt v letu 2015!

Mladinska izmenjava Youth Banks on the Move je prejela nagrado za Naj mladinski prostovoljski projekt v letu 2015!

Mladinska izmenjava Youth Banks on the Move je prejela nagrado za Naj mladinski prostovoljski projekt v letu 2015!

Mednarodni projekt Youth Banks on the Move je skupina mladih, pod mentorstvom Marje Guček, specialistke za mladinsko delo, izvedla v letu 2015. Projekt je bil sestavljen iz dveh mladinskih izmenjav, ki sta potekali v Cluj – Napoci, Romunija in Mariboru, Slovenija. Skozi različne metode neformalnega in priložnostnega učenja so bile izvedeneaktivnosti, ki so povezale obe izvajalski organizaciji (MKC Maribor in Asociatia pentru Relatii Comunitare) ter, ki so udeležencem omogočile, da spoznajo kulturo, mlade in različne organizacije iz druge države. Glavni rezultat mladinske izmenjave v Mariboru je bila obnova igrišča na Makedonski cesti v Mariboru,  s čimer smo stanovalcem Integracijske hiše Maribor ter ostalim okoliškim prebivalcem, omogočili nov prostor za druženje in kakovostno, športno preživljanje prostega časa.

Mladinska izmenjava je bila izvedena v okviru programa Banka idej, ki ga je MKC Maribor razvil v okviru Evropske prestolnice mladih Maribor 2013, pri izvedli projekta pa so sodelovali tudi Mestni Mladinski svet Maribor, Društvo ODNOS ter Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor.  

Na natečaj Prostovoljec leta, ki ga organizira Mladinski svet Slovenije že štirinajst let, je prispelo 220 prijav. Natečaj poteka pod pokroviteljstvom predsednika države, Boruta Pahorja, nagrade pa se podelijo v različnih kategorijah.

 

Prvič letos - Mlade glave mislijo

Prvič letos - Mlade glave mislijo

Mlade glave mislijo so v novo leto zakorakale z novo, pozitivno energijo. Naša gostja bo uspešna in srčna podjetnica, predavateljica in avtorica knjižnih uspešnic Petra Škarja. Petra spodbuja podjetnost in ustvarjalnost, ki vodita do uspeha in svobode pri delu in v življenju. Je polna idej, verjame v sanje in se zaveda, da je za njihovo uresničitev potrebno najprej spoznati sebe, svoje talente in zanimanje. V Sloveniji skuša ustvariti bolj podporno okolje za ustvarjalnost in srečo. Njeno sporočilo je: Bodite srčni, živite s strastjo in pogumom.
Pogovor vodi Danaja Lorenčič

Vabljeni na skate tekmovanje v Halo PIK

Vabljeni na skate tekmovanje v Halo PIK

DRUGI VRHUNEC FESTIVALA MLADI MARIBOR!

V soboto, 26. decembra vabimo v PIK halo v Industrijsko cono Melje, kjer se bo odvijalo skate tekmovanje "PIK your line!".

Skejterji iz vseh koncev in kotov Slovenije bodo priromali v mesto Maribor, kjer se bodo potegovali za nagrade denarnega sklada v vrednosti 500 EUR, hkrati pa bodo prišli podpreti iniciativo Maribor ZA sk8park pri njenem prizadevanju za nov skatepark v drugem največjem mestu v Sloveniji.

Tekmovalci in gledalci, vabljeni v PIK halo!

Vabimo tudi na otvoritev razstave fotografij Janeza Klenovška v prostorih Glas podzemlja ob 19. uri.

Zvečer ob 23. uri pa se dobimo v dvorani Gustaf v Pekarni na koncertu skupine MAGNETIC SHIFT.

Magneti se bodo še zadnjič v tem letu zaradi globokih in težkih basov ponovno združili v ionsko ultramagnetno sevanje, te nenavadne premike pa bodo s pomočjo težkih in udarnih elektronskih bass linij tokrat krotili mojstri jezno-težke kategorije bass glasbe kot so: Drum & Bass, Breaks, Bass…

Največja točka upora bo tokrat slišna v prednovoletni fazi Gustafa, vektorji pa se bodo prenašali s sorazmerno dualno rotacijsko indukcijo fotona. Hitrejši kot bodo basi, močnejša bo sila vektorja, ki v nepravih rotacijah težkega basa tvori..... MAGNETIC SHIFT!!!!

Vabljeni!

»Open-air« vikend v Pekarni!

»Open-air« vikend v Pekarni!

Prihaja prvi vrhunec 2. festivala Mladi Maribor – »open-air« vikend v Pekarni!

Maribor, 17. 12. 2015.

KC Pekarna bo po dolgem času gostila open-air koncerte. Na odru med Gustafom in Lubadarjem se bodo v petek zvečer zvrstili splitska rap atrakcija Dječaci, trenutno eden najbolj vročih slovenskih mladih bendov – Koala Voice, v soboto pa bodo praktično na svojem dvorišču na oder stopile slovenske reggae legende Siti hlapci, ki praznujejo 17. obletnico svojega prvega koncerta in sveža, vrhunska mariborska zasedba Polyzone. Izjemen program se bo oba večera nadaljeval v Gustafu in MC Pekarna. Vstop prost na vse dogodke!

Mlade glave mislijo: Nenad Cizl

Mlade glave mislijo: Nenad Cizl

Mlade glave mislijo pripravljajo tretje pogovorno srečanje, ki bo v sredo, 16. 12. 2015, ob 18:00 uri, v Salonu uporabnih umetnosti. 
Danaja Lorenčič se bo tokrat pogovarjala z moškim z izbranim okusom in občutkom za estetiko Nenadom Cizlom - grafičnim oblikovalcem in ilustratorjem, ki je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Izkušnje kot grafični oblikovalec si je nabiral v oglaševalskih agencijah kot so Mediamix, ArnoldVuga in Pristop. Za svoja dela je bil nagrajen s številnimi oglaševalskimi in oblikovalskimi nagradami. S podobo Borštnikovega srečanja je leta 2013 osvojil nagrado Outstanding v kategoriji Obveščanje in ozaveščanje.

PRaZNiČNe USTVaRJaLNe DeLaVNiCe – DRuGa DeLaVNiCA

PRaZNiČNe USTVaRJaLNe DeLaVNiCe – DRuGa DeLaVNiCA

Mladinski kulturni center Maribor tudi v letošnjem predprazničnem času organizira sklop ustvarjalnih delavnic za vse, ki radi ustvarjate – sami, s prijateljem ali sošolko, vnučko ali sosedo.Med 4. – 18. decembrom 2015 si boste lahko izdelali praznično dekoracijo in venčke za dom, čestitke in darilca za družino in prijatelje. Poslužili se bomo različnih tehnik in materialov.
Za dodatno popestritev bomo predstavili Occhi čipko - staro tehniko v novi obliki, ki se izdeluje s posebno iglo (igle bo zagotovil Mladinski kulturni center Maribor). 
Delavnice izvaja Timea Berke, predstavitev Occhi čipke pa vodi Kornelija Brecl.

Festival Mladi Maribor

Festival Mladi Maribor

2. festival Mladi Maribor, ki poteka od 7. do 26. decembra 2015, je za razliko od svojega predhodnika »udaril« v decembrskem času.

Festival je v največji meri rezultat dela mladih in sodelovanja različnih mladinskih organizacij oz. organizacij za mlade. Gibalo festivala je urbana kultura – različne oblike ustvarjalnosti, urbani šport in mladinski aktivizem.

Festival Mladi Maribor. Razgiba možgane. Pospeši utrip. Draži čute. Letos v KC Pekarna, PIK hali, Tkalki, Kulturnem inkubatorju in na Grajskem trgu!