MEDIA NOX

 

Galerija Media Nox je locirana na Židovskem trgu v centru Maribora. Namenjena je organizaciji likovnih razstav in projektom mladih avtorjev oziroma sodobnim, avantgardnim vsebinam. Konec leta 2010 je praznovala 20. jubilej delovanja. Njena programska in prostorska predhodnica je bila Galerija 88. Imena Media Nox, kar v latinskem jeziku pomeni polnoč, se je domislila Nadja Čobal, ki je bila prvotna snovalka nove programske zasnove Galerije Media Nox. Na Orožnovi ulici, kjer je imela galerija svoje prostore, so razstave odpirali ob polnoči, saj je bilo takrat v klubu največ obiskovalcev. V prvem letu delovanja so pripravili vrsto razstav študentov ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, predvsem podiplomskih študentov, torej generacije, ki naj bi v prihodnje kreirala slovensko likovno sceno (S. Grajfoner, D. Golija idr.). Prvotna želja pobudnice je bila predstavitev čim večjega števila talentiranih mladih umetnikov iz različnih okolij in recipročno predstaviti mlade mariborske umetnike.  Leta 1996 se je morala galerija skupaj z Mladinskim kulturnim centrom Maribor izseliti iz Orožnove ulice, zato je do leta 2000 obstajala kot internetna galerija. Takrat pa sta trud takratne direktorice MKC Maribor Dragice Marinič in posluh Mestne občine Maribor prinesla rezultate v obliki novega galerijskega prostora na Židovskem trgu, kjer od novembra 2000 Galerija Media Nox tudi domuje. Prva razstava s katero so otvorili tudi nove prostore je bila razstava Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Galerija je tudi na novi lokaciji sledila svojim prvotnim smernicam ter predstavljala kvalitetne domače in tuje mlade umetnike. V letu 2011 je Galerija Media Nox doživela konceptualno preobrazbo. Vsebinsko se je usmerila k intermedijskim razstavam, digitalnim projektom, performansom … Z letom 2015 dobiva Galerija Media Nox posodobljeno podobo, vsebinsko pa se še vedno posveča razstavnim projektom perspektivnih domačih in tujih umetnikov mlajših generacij. Delovanje galerije se je razširilo tudi k (so)organizaciji in produkciji festivalov (Art Nox, Performa …). S svežimi idejami umetnikov z vseh koncev sveta tako Galerija Media Nox dosega raven perspektivne ter odprte evropske in svetovno usmerjene galerije.

 

Spletna stran galerije Media Nox

 
 

Facebook stran galerije Media Nox