MKC Maribor že vse od leta 2001 podpira mlade LGBT+* osebe. Temu cilju je namenjen tudi program Maribor skozi rožnata očala, ki  z informacijami, literaturo, druženjem, nasveti in različnimi aktivnostmi pomaga mladim, ki se jim porajajo vprašanja pri odkrivanju in sprejemanju svoje spolne identitete ali spolne usmerjenosti. Maribor skozi rožnata očala predstavlja edini redni program v regiji, ki naslavlja potrebe LGBT+ mladih.

Program Maribor skozi rožnata očala je odprt za vse, ki so pripravljeni na kakršenkoli način sodelovati in pomagati pri načrtovanju, pripravi in izvedbi aktivnosti.

 Podpirajo nas: