Lokalni sklad za mlade z idejami – Banka idej je vzpostavljen ter koordinirana znotraj MKC Maribor, vendar so mladi, stari med 18 in 29 let tisti, ki so določili pravila delovanja Banke idej ter predlagajo projekte, ki se financirajo preko njega. Namen Banke idej je zagotavljanje manjših finančnih sredstev za projekte mladih, ki doprinesejo k razvoju lokalne skupnosti, predvsem posameznih mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor.

Vse informacije o izvajanju programa bodo mladim in sodelujočim organizacijam na voljo na spletni strani programa www.banka-idej.si.


O PROJEKTU

Projekt Banke idej je MKC Maribor vzpostavil v letu 2012, v okviru projektov sofinanciranih s strani Evropske prestolnice mladih Maribor 2013, Mestna občina Maribor pa ga je sofinancirala tudi v letih 2013 in 2014, nato pa ga je prepoznala kot redni program MKC Maribor.

Vloga MKC Maribor je v projektu Banke idej izjemno mentorske in usmerjevalne narave v vseh fazah programa (npr. člani Skrbniškega odbora Banke idej sami pripravijo razpisno dokumentacijo, sami pregledajo vloge, ki pridejo na razpis, spremljajo avtorje pri njihovi pripravi in izvedbi sofinanciranih projektov, izvajajo informacijsko – promocijske aktivnosti).

MKC Maribor je s projektom Banka idej edina slovenska organizacija, članica mednarodne mreže YouthBank International.


Podpirajo nas: